Spolupráce

logo_ddm_original_HQ

Dům dětí a mládeže v Kostelci nad Orlicí

http://www.ddmkostelec.cz/

 

logo2009

Společnost přátel železničního modelářství a železnice

– Pořádání výstav v rámci ČR

www.malevlaky.cz

 

fisaic_logo

FISAIC

– Pořádání výstav a modelářských seminářů mládeže v rámci Evropy

– http://fisaiccz.webflow.io/ (Stránky české skupiny)

www.fisaic.org (mezinárodní stránky)

http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/personalistika/zajmova-cinnost/-790/

 

dsfd

Dopravní sál Fakulty dopravní ČVUT v Praze

– Výroba modelového kolejiště v Dopravním sále za účelem výuky na FD

http://dsfd.fd.cvut.cz/

Reklamy