Naše modely, řízení a výstavba

Obsah stránky:

– Naše aktuální modulová sestava

– Řízení vláčkodráhy

– Plány a výstavba nových modelů


Aktuálně pracujeme:

– Aktuálně probíhá výstavba nádraží Litice nad Orlicí

– Probíhá výroba nového ovládacího systému koncového nádraží Kostelec

– Probíhá rozšíření koncového nádraží Kostelec na dvoukolejný modul


Naše aktuální modulová sestava

Koncové nádraží

– Kolejově je tento modul fiktivní

– Budova je ze stanice Kostelec nad Orlicí (mapa)

– Probíhá zde obrat souprav

Širá trať  (oblouk) – námět je fiktivní

Vratná smyčka – námět je fiktivní

– Zde probíhá otáčení přijíždějících souprav

– Na tomto modelu je možné vidět i provozuschopná autíčka

Železniční zastávka Kostelec nad Orlicí město před modernizací (mapa)

Železniční zastávka Lípa nad Orlicí (mapa)

 

Tunel mezi stanicemi Špičák a Hojsova Stráž-Brčálník (mapa)

– V době stavby to byl nejdelší tunel v Českolsovensku (1,750 km)

Nádraží Potštejn (mapa)

– Zde probíhá křižování souprav

 

Část tratě mezi stanicemi Rychnov nad Kněžnou a Rychnov nad Kněžnou zastávka (mapa)

Část tratě mezi stanicemi Kostelec nad Orlicí a Doudleby nad Orlicí – „Grunda“ (mapa)

Železniční most u zastávky Sopotnice (mapa)

Železniční zastávka Petrovice nad Orlicí (mapa)

– První Modul Junior v Evropě


 

Řízení vláčkodráhy

Koncové nádraží

– Plně analogové řízení

Nádraží Potštejn

– Plně analogové řízení

Vratná smyčka

– Plně analogové řízení

Propojení jednotlivých modulů

– Řízení není digitalizováno, tzn. že mašinky jsou řízeny napěťovou úrovní a polaritou. Proto stačí k propojení modulů jen 2 dráty

– Propojení zajišťují konektory chinch


 Plány a výstavba nových modelů

Do budoucna plánujeme tyto změny v řízení:

– Změna klasického řízení napěťovou úrovní na PWM modulaci

– Kompletní modernizace obsluhy koncového nádraží

– Částečná modernizace obsluhy vratné smyčky

Do budoucna plánujeme výstavbu těchto modelů:

– Nádraží Litice nad Orlicí (mapa)

Reklamy